Kontakt

ADTRUCKS, s.r.o.

Randova 3167/5
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika

IČO: 44691572
IČ DPH: SK 2022802221
TATRA BANKA - č. ú.: 2629180327/1100
OR: Okresný súd Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 57792/B


Alena Chomátová
Sales & Operations Manager CZ

mobil:    +420 602 523 000
e-mail:   chomatova@adtrucks.eu

Kontaktní formulář

Copyright © 2014 ADTRUCKS s.r.o. | All Rights reserved