"ADTRUCKS zbiera ocenenia"

 

Na prelome roka 2013 sa naša spoločnosť zúčastnila súťaže o najlepšie reklamné plochy na Slovensku AdBoardsRulezz 2013.

Do súťaže sme prihlásili kampane PS VITA a BMW MINI v kategórii BIG.

Odborná porota súťaže hodnotila najatraktívnejšie reklamné plochy z pohľadu umiestnenia, formátu a pridanej hodnoty.

Reklamné plochy na kamiónoch porotu zaujali natoľko, že sme získali 2.miesto v kategórii BIG.

Viac si prečítate na www.rulezz.sk

Copyright © 2014 ADTRUCKS s.r.o. | All Rights reserved