Kontakt

ADTRUCKS, s.r.o.

Čečinova 21/ A
821 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 44691572
IČ DPH: SK 2022802221
TATRA BANKA - č. ú.: 2629180327/1100
OR: Okresný súd Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 57792/B


Miroslav Brida
Sales & Operations Manager SK

mobil:    +421 915 770 759
e-mail:   brida@adtrucks.eu


Alena Chomátová
Sales & Operations Manager CZ

mobil:    +420 602 523 000
e-mail:   chomatova@adtrucks.eu

Kontaktný formulár

Copyright © 2014 ADTRUCKS s.r.o. | All Rights reserved