Výhody

 • možnosť skutočného 3D efektu reklamy: pomocou dvoch plôch kamiónu ADTRUCKS je možné vytvoriť skutočný 3D efekt vizuálu
 • okamžitý zásah trhu: ADTRUCKS kamióny sa pohybujú po najfrekventovanejších komunikáciách
 • absencia iných media typov: reklamných médií na diaľniciach je podstatne menej ako v mestách, efekt nosičov je tým pádom znásobený
 • flexibilita pre kreativitu: 2D alebo 3D vizuál, digitálna technológia umožňujúca tlač v prémiovej kvalite dá kreatíve neobmedzené možnosti
 • silný a prémiový nosič: ADTRUCKS patria veľkosťou plochy k najväčším nosičom, ktoré sú v outdoorových médiách k dispozícii, svojim imidžom demonštrujú silu značky a jej vysoké postavenie v spoločnosti
 • vizuál je z troch strán, tým pádom ho vidia nielen vodiči, ale aj chodci
 • cielenie: výber z veľkého množstva tratí umožňuje cielenie reklamného zásahu až do úrovne krajov
 • viditeľnosť: min. 80 000 videní denne, min. 2 000 000 videní mesačne

Vizuál

ADTRUCKS sú špecifickým médiom, ktoré pomôžu značkám evokovať u spotrebiteľov veľkosť, silu a významnosť značky. Zamestnanci ADTRUCKS Vám pomôžu pri zvolení vhodného vizuálu a jeho prispôsobení na reklamnú plochu, či s prípadným 3D efektom vizuálu, pričom využijú poznatky získané z uskutočnených projektov, ktoré sa osvedčili v praxi. Vizuál musí byť v súlade s etickým kódexom a etickými zásadami reklamnej praxe v SR a EÚ.

Náhľad vizuálu

Reklamná plocha

Náhľad vizuálu kamióna

CELKOVÁ PLOCHA: 83 m2
BOČNÉ STENY: 13,43 x 2,86 m
ZADNÁ STENA: 2,30 x 2,57 m

MIN. DOBA PRENÁJMU: 3 mesiace
TRASY JÁZD: Európa
 (presný tour plan na vyžiadanie)

Špecifikácia materiálu polepu

Kamióny poliepame odstrániteľnou matnou PVC samolepkou. Hrúbka 100 Micr., 4+0 tlač odolná voči exteriérovým vplyvom. Tlač a inštaláciu fólií zabezpečuje ADTRUCKS, s.r.o.

Špecifikácia tlačových podkladov

 • tlačové PDF CMYK, texty v krivkách
 • rozlíšenie 300 DPI, mierka 1:10
 • nutný farebný nátlačok
 • bližšie špecifikácie, krivky kamiónu a obmedzenia grafiky podľa zákona dodáme pri príprave vizuálu

Copyright © 2014 ADTRUCKS s.r.o. | All Rights reserved